Peter Mattsson

Sensing Terapi för dig & ditt välmående

Om mig & Sensing Terapi

We become how we move

Mitt namn är Peter Mattsson och jag är utbildad osteopat, jag är funktionsmedicinare och medlem i Naturläkarförbundet. Jag har i snart 40 år arbetat med kroppar och på den vägen lärt mig massor om olika tillstånd, obalanser och kroppens olika sätt att anpassa sig till livet.

Jag har även lärt mig att det inte alltid går att fixa någon och att det behövs en vilja från mottagaren, att även göra sitt. Många av oss i dagens samhälle söker ofta en quickfix att någon snabbt kan fixa deras symtomför att få lindring. Detta gör oftast att personernkommer tillbaka och bygger snarare på nya mönster på gamla, än löser roten till hur problemet i första handuppstod.

Det är här vårt tänk om Sensing Terapi kommer in. Hur vi genom att se på kroppen som en helhet, något som har fler olika delar som är sammanflätat på ett helt otroligt sätt,som gör att allt påverkar allt annat. I Sensing Terapi så vill vi att du ska få tillgång till mer av dig själv, till den du är i dina vävnader och till den du är utan dina pålagda mönster.

Om du bokar en konsultation med mig så kommer vi att arbeta med hela dig. Vi kommer först att se hur mineralbalansen är inom dig genom en hårmineralanalys. Efter det så kommer vi att utforma ett program med rörelser för dig och dina vävnader.

Medlem i Svenska naturläkarförbundet 

Boka Konsultation

Få saker i livet ger så mycket tillfredsställelse som när man har förändrat en situation till det bättre i livet med eget arbete. Jag guidar dig hur.

När du bokar en konsultation får du på posten ett kuvert med en hår-våg, påse samt instruktioner hur du ska klippa håret. Du skickar tillbaka på sen i det medföljande kuvertet för vidare leverans till laboratoriet.

Det tar ca. 4-6 veckor innan resultatet kommer tillbaka och då får du ett meddelande och vi bokar en tid för genomgång av dina resultat.

Sensing Terapi och dess beståndsdelar

Vi använder oss endast av noga utvalda och de bästa analyserna och metoderna som finns på svenska marknaden för att säkerställa att du kan må så bra som möjligt

Konsultation

Sensing Terapi fokuserar på kroppen som helhet och optimering av dess funktion genom att hitta grundorsaken till smärtproblematiken. Vi jobbar med närings- samt rörelseterapi för att uppnå bästa resultat.

Hårmineralanalys

Analysen är ett viktig verktyg för att se kroppens mineralstatus (antingen om vi har för mycket av någon mineral eller om det saknas något samt om vi lagrar några tungmetaller). Analysen visar också vilken metabolisk typ du är.

Frågeformulär

Du får ett frågeformulär skickat till dig som du i lugn och ro kan svara på hemma.

Blodprover

Vi rekommenderar att du tar ett blodprov via Werlab som vi sedan hjälper dig att tolka (det är inget krav men det hjälper till för att få en större helhet).

Peter Mattsson. All rights reserved.